Altvioolles voor kinderen

Activiteiten

Altvioolles voor kinderen

Vanaf 4 jaar kunnen kleuters op een plezierige manier altviool leren spelen. De altviool lessen worden gegeven volgens de moedertaalmethode. De ongedwongen en speelse manier waarop een kind zijn of haar moedertaal leert door naar de ouders te luisteren en hen te imiteren staat model voor deze methode. Zo kan ieder kind op jonge leeftijd muziek maken. Door het veelvuldig luisteren naar eenvoudige liedjes leren ze deze muziek op hun instrument na te spelen.

Wekelijks organiseert Altelier een aantal lessen waarin de specifieke altviooltechnieken en muzikale vaardigheden aangebracht worden:

  • De individuele les: Elke leerling volgt wekelijks één individuele les van 30 minuten. Deze les wordt actief gevolgd door één van de ouders.
  • De groepsles: Ingedeeld volgens hun niveau kunnen de kinderen samen muziseren in kleine groepjes met hun vriendjes. Gekende stukken worden herhaald en technische en muzikale vaardigheden worden verder uitgediept. Nieuwe stukken worden aangeleerd en verfijnd voor een concert. Muzikale spelletjes, maken van de groepslessen een toffe stimulans. De oudste leerlingen krijgen de kans om samen kamermuziek te spelen. Deze groepslessen vinden plaats op zaterdagochtend.
  • Ritmisch klasje en creatieve notenleermethode® “AMuzED”: Gedurende de drie eerste jaren van de opleiding is er voor elke leerling wekelijks op zaterdagochtend een ritmeklas. Naast ritmiek worden hier ook de eerste beginselen van notenleer aangeleerd. Naast de ritmische opleiding werkt Altelier ook aan een eigen methode “AMuzED” die het toelaat kinderen op jonge leeftijd de taal van muziek op een speelse wijze te leren lezen en uitvoeren.
  • De ouderles: Binnen de opleiding speelt de ouder een belangrijke rol. Ze krijgen zelf een basis altvioolopleiding gedurende 1 jaar om hun kinderen thuis te helpen bij het inoefenen van de liedjes.

Iedereen is welkom om een kijkje te komen nemen tijdens de groepslessen op zaterdagvoormiddag in Den Bril.
Graag een seintje vooraf zodat we je goed kunnen ontvangen.

Praktisch

Organisatie: Altelier
Doelgroep: vanaf 4 jaar
Data: elke zaterdagvoormiddag vanaf september

Inlichtingen: info@altelier.be
Website: www.altelier.be

Lessen in het donker

Activiteiten

Lessen in het donker

Programmatie op aanvraag: Lessen in het donker

Speciaal voor de scholen zetten we samen met ‘Lessen in het donker’ een uniek filmconcept op poten.

‘Lessen in het donker’ stelt jaarlijks een prikkelend filmprogramma samen voor het Vlaamse onderwijs. Samen met hen willen we leerlingen van basis- en secundair onderwijs tijdens de lesuren laten kennismaken met film.

De keuze ligt volledig bij u, selecteer een film uit het aanbod, neem even contact met ons op, geef ons een datum en de gekozen film door en wij regelen de rest. Eénvoudiger kan niet.

We voorzien bij elke filmtitel een uitgebreide lesmap die je als leidraad kan hanteren voor een creatieve analyse in de klas.

Het filmeducatieve aanbod van Lessen in het donker is een kwaliteitslabel geworden in veel Vlaamse scholen. Jaarlijks wonen zo’n 80.000 leerlingen en leerkrachten een vertoning bij. Het filmprogramma werd samengesteld in overleg met onze culturele partners en leerkrachten uit verschillende onderwijsgraden.

Praktisch

Reservatie en contact: secretariaat@denbril.be
Info films:
 www.lesseninhetdonker.be

Zazen

Activiteiten

Zazen

Zazen (= zittende zen meditatie)

Na een jarenlange, actieve beoefening in de Ho Sen Dojo Antwerpen werd Zen Dojo Lier opgericht in september 2002 door Maria Casteleyn en Dirk Verbruggen om aan de inwoners van Lier en omstreken de gelegenheid te bieden om zazen (= zittende zen meditatie) te beoefenen.

Vandaag wordt het onderricht in de dojo verzorgd door Dirk Verbruggen in nauwe samenwerking met andere actieve zenbeoefenaars. Iedereen kan beginnen met zazen.

Zazen kan beoefend worden elke maandagavond van 20u tot 21u15 in het ZENderslokaal van Den Bril.

Geïnteresseerd? Neem eerst telefonisch of per e-mail contact opnemen met Dirk Verbruggen (03/455.74.21 of ) om een afspraak te maken voor een korte inleiding in de dojo en de lichaamshouding. Meteen daarna kun je aan de zazen meditatie deelnemen.

Praktisch

Organisatie: Zen Dojo Lier
Doelgroep: iedereen
Data: maandag 20u – 21u15
Bijdrage: € 4 per avond (€ 2,5 voor studenten, werklozen en gepensioneerden)
Kledij: losse, donkere kleren

Inlichtingen: Dirk Verbruggen 03/455.74.21 of
Website: www.zenlier.be