Over

Marollen

Ontstaan en evolutie van de nieuwe zaal ‘Marollen’

Toen vanaf 2003 de nieuwe zaal ‘De Spaanse Poort’ met groot succes bespeeld werd door de 3 residerende toneelkringen, bleek al spoedig dat de cafetaria eigenlijk te klein was. En één speelplateau was bij momenten onvoldoende.

Onder impuls van Dirk Nyssen maakten we plannen om de cafetaria te vergroten, eventueel met een soort uitbouw naar de koer toe. Dit bleek echter niet haalbaar omdat het gebouw geklasseerd is. Met ons voorstel om het te kleine en verouderde zaaltje af te breken om alzo de cafetaria te kunnen uitbreiden en dan op de koer, een volledig nieuw zaaltje te bouwen als compensatie, vond gehoor. Het zou tevens kaderen in een masterplan waarbij ook het geklasseerd voorgebouw zou gerestaureerd en beter geïsoleerd worden om de energiekosten te kunnen drukken.

Mark Vanhecke werd aangeduid als architect en hij bereidde het project voor in 2 fases: het restauratiedossier voor het bestaande gebouw en de nieuwbouw van uitbreiding cafetaria en nieuwe toneelzaal. Voor het eerste werden subsidies aangevraagd bij Monumentenzorg. Inmiddels werd het toelagedossier goedgekeurd door de betrokken diensten en was het alleen nog wachten op het definitief toekennen van de subsidies.

Uiteindelijk kwam in maart 2009 de openbare aanbesteding van het nieuwbouwdossier. Het project bleek echter te duur. Vzw Loc Den Bril zag zich genoodzaakt zelf een deel der kosten op zich te nemen. Stoelen, schilderwerken, theaterinfrastructuur, toneeldoeken en ophangsystemen, inrichten van de technische cabine, spots en alle apparatuur enz… financierden of realiseerden we zelf.

Daarenboven werd met de architect nog een hele besparingsronde gehouden om tot een aanvaardbaar bedrag te kunnen komen. Uiteindelijk kwam er dan in november 2010 een nieuwe aanbesteding voor het afgeslankte dossier. Deze keer lukte het wel en was D’Hulst-Van Rymenant nv die de werken toegewezen werden.

Met de bouwkraan werd i.p.v. een symbolische eerste steenlegging, een ‘eerste stoelzetting’ gedaan op zondag 2 oktober 2011. Het was tevens de start van een ‘stoelenactie’ met de bedoeling van sponsors te vinden om degelijke theaterstoelen te kunnen aankopen die o.a. ook gedeeltelijk wegrijdbaar zijn om plaats te maken voor rolstoelgebruikers.

Na nog enkele kleine typische bouwperikelen was de nieuwe zaal einde 2012 klaar en hebben we ze plechtig kunnen openen op 20 december 2012.

De naam ‘Marollen’ refereert naar de naam van het vroegere meisjesweeshuis wat gevestigd was in het oude gebouw van ‘Den Bril’. Trouwens ook deze voorbouw zal hopelijk binnen afzienbare tijd aangepakt worden.