Residenten

Toneellabo Arlecchino

Arlecchino maakt al meer dan 50 jaar deel uit van het culturele landschap in Lier. ‘Pluralistisch en alternatief’ beweren sommigen. Anderen houden het bij ‘een beetje eigenzinnig’ of zelfs ‘tegendraads’. Onze producties zijn niet altijd zo voor de hand liggend en zeker niet de gemakkelijkste keuze. We spelen 2 of 3 producties per seizoen, wat neerkomt op een 20- of 30-tal voorstellingen. Onze leden zijn net zo verscheiden als wat we op de planken (of voor ons part: beton of steen) brengen. Eigen creaties, oude klassiekers in een ‘ander’ kleedje, jeugdstukken, speciale locaties, een onverwacht repertoire: daarvoor moet je bij Arlecchino zijn.

Daarnaast organiseren wij voor onze leden een aantal activiteiten (quiz, verrassingsreis, nieuwjaarsreceptie, fuif, theaterbezoek…)

Info

Verantwoordelijke:
Voorzitter: Bart Van Nieuwenhove
Public Relations: Lut van Peborgh

E-mail: info@arlecchinolier.be
Website: www.arlecchinolier.be